Image Alt
OKO NIGDY NIE ŚPI KUJAWSKO - POMORSKIE

O Festiwalu

Międzynarodowe Spotkania Nieprzypadkowe

Oko Nigdy Nie Śpi – Kujawsko-Pomorskie

CZWARTA NATURA

IX EDYCJA

7.07-10.07.2022

7.07.2022

GODZ. 18.00

OTWARCIE FESTIWALU W GALERII MIEJSKIEJ BWA W BYDGOSZCZY: WERNISAŻ INSTALACJI JOANNY RAJKOWSKIEJ „RHIZOPOLIS”

7.07.2022

GODZ. 20.30

OTWARCIE WYSTAW I DZIAŁAŃ W ZESPOLE PAŁACOWO – PARKOWYM W OSTROMECKU

Emilia Orzechowska, Marta Filipiak, Grzegorz Pleszyński

Kuratorzy działań w Ostromecku

Marta Filipiak

Producentka wystawy w Galerii Miejskiej bwa

Beata Opic

Producentka wystawy w Zespole Pałacowo -Parkowym w Ostromecku

Marta Filipiak

Dyrektor artystyczny Festiwalu

Czwarta Natura
Zmierzch antropocenu

 

U stanowienie nowej relacji człowieka z naturą stają się jednym z najważniejszych wyzwań naszych czasów. W myśli humanistycznej przyjęło ono w ostatnich latach postać pytania o odpowiedzialność za antropocen – epokę niezaprzeczalnej dominacji człowieka nad planetą i związanego z tym destrukcyjnego na nią wpływu: zagrożenia dla bioróżnorodności, wywołania kryzysu klimatycznego, rabunkowego gospodarowania zasobami naturalnymi. Człowiek pozwolił sobie na daleko idące przekształcenia natury; środowisko, w jakim się obraca, staje się poniekąd jego własnym tworem. Czy jesteśmy jednak w stanie pogodzić się z tego kosztami?

 

Pytania ta przenikają do naszego codziennego życia oraz kultury: mnożą się wizje ekologicznej apokalipsy sprowadzonej przez człowieka na siebie samego oraz planetę, którą zaludnił i „uczynił sobie poddaną”. Wywodzony z określonej interpretacji Biblii obraz człowieka jako autorytarnego władcy ziemi zdaje się wymagać fundamentalnej redefinicji – czy będąc namaszczony na koronę stworzenia, może sobie rościć prawo do jego bezwarunkowego podporządkowania i eksploatacji? W jaką stronę należy przewartościować tę pozycję? Czy otwarcie się na równościowe relacje z podmiotami natury nie będzie oznaczało też przyzwolenia na jej okrucieństwo oraz jego wkroczenie w relacje międzyludzkie?

 

Pytania o wyważenie ludzkich praw i obowiązków względem natury adresowane są przez szereg humanistów. James Lovelock w 1974 roku wysunął hipotezę Gai jako swoistego ducha zamieszkującego ciało planety. Towarzyszyło temu wezwanie, by człowiek spojrzał na siebie jako na część większej, relatywnie autonomicznej całości, tworzącej megaorganizm zdolny do samoregulacji nawet kosztem naszego istnienia (jeśli to ostatnie okaże się dla Ziemi zagrożeniem). Peter Singer podnosi kwestie etycznego obowiązku „wyzwolenia zwierząt” w związku z nowymi rodzajami cierpienia, jakie wprowadzono w ich świat chociażby przez przemysłową hodowlę.

 

Bruno Latour, w ramach socjologicznej teorii aktora-sieci wzywa natomiast do odejścia od myślenia o człowieku jako jedynym, wyróżnionym podmiocie naszego społecznego życia.

Specjalną rolę w tych poszukiwaniach mogą odegrać artyści, tworzący wizje nowych relacji z przestrzenią i podmiotami nie- ludzkimi, Wśród architektów krajobrazu pojawiają się postulaty „czwartej natury” (definiowanej przez Ingo Kovarika), czyli przyzwolenia na powrót przyrody na tereny postindustrialne, swoiste gojenie się blizn pozostawionych przez antropocen. Czy postawy takie muszą kłócić się z duchowością, także tą wywodzoną z tradycji religijnych? Jak wyobrazić sobie nową formułę relacji z naturą – czy zamiast jej oprawcą, człowiek może stać się jej „czułym narratorem” – i tym samym ocalić samego siebie?

Tekst: Grzegorz Brzozowski

 1. II edycja

  PRZEDMIOT

  Edycja „Spotkań Nierzypadkowych“, gdzie nazwa nawiązuje do surrealistycznego Manifestu Andre Bretona.

 2. III edycja

  MIŁOŚĆ

  Podstawowym problemem (tematem) tegorocznych spotkań jest pojęcie Miłości. Miłości nie tylko pojmowanej w kontekście uczucia, ale w wielu innych kontekstach, często niezauważalnych i niebezpośrednio wynikających z prowadzonych badań czy obszaru zainteresowań naukowych.

 3. IV edycja

  SZAŁ I SZALEŃSTWO

  Przekraczamy siebie – nie tylko tworząc, ale po prostu żyjąc – na wiele sposobów. Na wiele sposobów staramy się dokonać „samoprzekroczenia”, autotransgresji: wyrwać się z matni przypisanej nam kondycji i z naszej cielesnej powłoki – i znaleźć się „gdzie indziej”, w innym stanie i miejscu, powiedzieć sobie, jak objawiający poeta francuski, Arthur Rimbaud, że „JA to Ktoś Inny”.

  prof. Zbigniew Mikołejko

 4. V edycja

  TWARZ I MASKA

  „Dążenie do tego, aby za wszelką cenę zedrzeć z siebie maskę i ukazać swoją „prawdziwą twarz” od mniej więcej półwiecza stało się jednym z najważniejszych nakazów współczesnego świata, jednym niemal z dogmatów dzisiejszej kultury. Stało się węzłowym i obowiązującym problemem sztuki i literatury oraz rozmaitych gałęzi wiedzy.

  prof. Zbigniew Mikołejko

 5. VI edycja

  GRA

  Gra jest jednym z najbardziej uniwersalnych i najbardziej pojemnych pojęć. Pojęć obdarzonych tak wieloma znaczeniami, że w istocie nie da się ich wyliczyć. Wyrażają one najważniejsze aspekty tego, co nazywa się po prostu ludzką kondycją. I odnoszą się zarówno do rozmaitych przejawów naszej codziennej egzystencji, jak też do obszaru sztuki i literatury, filozofii i rozrywki, ekonomii i religii, polityki i psychologii, zabawy i nauk ścisłych, kryminalistyki i wojny, informatyki i magii.

 6. VII edycja

  UCZTA

  Dwie opowieści o biesiadzie wyznaczają w istocie drogę wiary i umysłowości Zachodu. Mowa oczywiście o Uczcie Platona, która w znacznej mierze rozpoczyna i stymuluje losy naszej myśli, i o Ostatniej Wieczerzy, która jest jednym z aktów założycielskich chrześcijaństwa (ale także przecież i doniosłym tematem sztuki).

  prof. Zbigniew Mikołejko

 7. VIII edycja

  CUD

  W przypadku cudu nie sposób jest mówić o prawidłach – sama obecność cudu jest fundamentalnym paradoksem – będąc dostępnym naszym zmysłom, wymyka się naszemu rozumieniu. Zamiast proponować program cudów na nadchodzący festiwal, spójrzmy na niego raczej jako na przestrzeń otwartą na paradoksy – w której pojawi się możliwość cudu, choć bez jego gwarancji.

  Grzegorz Brzozowski

Oko Nigdy Nie Śpi 2022

Organizatorzy

Marta Filipiak

Pomysłodawczyni i Dyrektorka Artystyczna

Beata Opic

Producentka, Koordynatorka Festiwalu

Łukasz Owczarzak

Dokumentacja Fotograficzna

Grzegorz Pleha Pleszyński

Kurator na Festiwalu

Emilia Orzechowska

Kuratorka na Festiwalu

PARTNER GŁÓWNY
ORGANIZATOR
WSPÓŁORGANIZATOR
WSPÓŁFINANSOWANIE
WSPÓŁPRACA