Image Alt

09.07 10:00 Anka Herbut „Sprawdzone metody społecznego zachwaszczania” – pogadanka

pogadanka

Anka Herbut 'Sprawdzone metody społecznego zachwaszczania'

fot. Łukasz Rusznica

Occupy will never die! Evict us, we multiply! to jedno z głównych haseł ruchu Occupy Wall Street, zwiastujące niekończący się rozrost buntowniczo usposobionej tkanki społecznej. Podczas spotkania przyjrzymy się społecznym formom uchwastowienia w kontekście ruchów 15-M i Occupy, protestów w Hongkongu, Mińsku i w Warszawie. Zastanowimy się nad tym, jakich survivalowych strategii organizowania się ciał w przestrzeni publicznej możemy uczyć się od roślin segetalnych. Chwasty zakorzeniają się tam, gdzie nie są chciane. Jest ich tym więcej, im bardziej nie ma dla nich miejsca.