Image Alt

08.07 12:30 “Descriptio Abest”, Krystyna Jędrzejewska-Szmek, cykl fotografii

cykl fotografii

'Descriptio Abest', Krystyna Jędrzejewska-Szmek

2013-2014, cykl fotografii, odbitki cyjanotypowe na papierze bawełnianym, wielkość ramy 54 cm x 42, wielkość odbitki 16×24

Praca ta zaczęła się od błędu, od kurzu spod szafki laboratoryjnej, który zanieczyścił preparat naukowy. Na cykl składają się fotografie mikroskopowe preparatów cennych, ale i bezużytecznych. Niektóre mają swoje miejsce w kolekcji badaczy, podczas gdy inne stały się bezwartościowe z powodu zanieczyszczeń, błędów i zagubionych opisów (łac. descriptio abest). Łączy je monochromatyczna estetyka, w której proces badawczy sprowadzony jest do warstwy symbolicznej.

Cykl nawiązuje do historycznego użycia cyjanotypii w nauce w zielniku algologicznym Anne Atkins British Algae: Cyanotype Impressions.