Image Alt

09.07 14:00 Grupa Artystyczna Teatr T.C.R. etiuda filmowa „Osiedle X”

Etiuda filmowa

Grupa Artystyczna Teatr T.C.R. 'Osiedle X'

T.C.R. zaprezentuje swoją etiudę filmową „Osiedle X”, która powstała na jubileusz X-lecia i była wstępem do spektaklu CPK. W filmie członkowie grupy pokazują ważne dla nich, acz niecodzienne miejsca miasta i związane z nimi uczucia, stany, emocje.

Czas trwania 30 minut.