Image Alt

07.07 22:00 Joanna Stachowiak „niestół-ziemia” – instalacja

instalacja

Joanna Stachowiak 'niestół-ziemia'

Przyroda jest tak doskonała, że aż chciałoby się ją połknąć. Zapraszam więc do niestołu pełnego półmisków czarnoziemu, gliny, piasku, mchu, bylin i bursztynów. Smacznego lasu!