Image Alt

08.07 10:30 Magdalena Zamorska, Tak trudno być (z) rośliną – wykład performatywny

Wykład performatywny

Magdalena Zamorska, Tak trudno być (z) rośliną

Rośliny i ludzie koewolują, współdzielą oddech… Rośliny żyjące w środowiskach silnie przekształconych przez człowieka określa się mianem synantropijnych (gr. syn – razem, anthropos – człowiek). A jak nazwać żyjących w nich ludzi? Ludźmi synfitonijnymi (gr. phytó – roślina)?

Istoty zaroślinniające – by nie powiedzieć zaludniające – świat nie przynależą ani do ‘czystej przyrody’, ani do antropogenicznych krajobrazów. Chciałabym, byśmy wspólnie zgłębili znaczenia nie tylko tych, ale kilku innych problematycznych słów i idei, chętnie używanych, a wcale nie takich oczywistych, jak mogłoby się wydawać. Porozmawiamy o etyce relacji ludzi i roślin w kontekście takich zagadnień, jak uprzemysłowione rolnictwo, banki nasion, projektowanie krajobrazu czy biorobotyka. Pofantazjujemy o tym, jak można zadbać o świat roślinny i wspólnie zastanowimy się, jakie rodzaje wiedzy i wrażliwości są nam niezbędne? Czym jest dynamika bioróżnorodności? Czy istnieje wielość ‘natur’? Jakie są słabości dyskursu ‘dobrych chwastów’? Czym są antropopresja, chwasty, rośliny inwazyjne, ewolucja? W jakich skalach mogą spotkać się ciała ludzkie i roślinne? Zaproponuje kilka zagadnień, o których najpierw krótko opowiem, by mogły stać się punktem wyjścia dla naszej rozmowy.