Image Alt
Oko Nigdy Nie Śpi 2022

Program

07-10.07.2022

07.07

CZWARTEK - Dzień pierwszy

Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy, Pałac Ostromecko

18:00

Otwarcie Festiwalu w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy – wernisaż instalacji Joanny Rajkowskiej ’Rhizopolis’

20:00

Autokar do Ostromecka

20:30

Peter Alexander Grodzki „Entropia” – performance (Pałac Nowy, taras od strony parku)

21:00

Otwarcie wystaw i działań w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku

22:00

Joanna Stachowiak „niestół-ziemia” – instalacja (Pałac Nowy)

22:30

Koncert Piotr Pawlak + Dominik Strycharski (Pałac Nowy, Sala Balowa)

23:40

Kuba Elwertowski „Co czują zwierzęta” – instalacja w parku

00:10

Autokar do Bydgoszczy

08.07

PIĄTEK - Dzień Drugi

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, Klub MÓZG

10:30-12:00

Magdalena Zamorska „Tak trudno być (z) rośliną” – wykład performatywny (Pałac Nowy, Sala Balowa)

12:30-14:30

Oprowadzanie kuratorskie Marty Filipiak, Emilii Orzechowskiej i Grzegorza Pleszyńskiego po wystawie „Czwarta Przyroda” (spotykamy się przed Pałacem Nowym)

15:30-17:00

Anda Rottenberg „Kuchnia towarzyska i uczuciowa” – spotkanie autorskie z książką i degustacją

17:30

Wyjazd autokaru do Bydgoszczy

18:00-19:00

Magda Jędra „Złe ziele” – KLUB MÓZG w Bydgoszczy

20:00

Autokar do Ostromecka

22:00

Chór Czarnego Karła pod batutą Grzegorza Pleszyńskiego „Pieśni żałobne” – koncert/performance

23:00

23:30

Joanna Stachowiak „Uwolnienie” – performance (Przed Pałacem Nowym)

09.07

SOBOTA - Dzień trzeci

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku

4:33

„The Dark Side of The Sun (vol. 5)” – doświadczenie (faza 1/nasiono i kiełkowanie); spotykamy się na tarasie Pałacu Starego- prosimy o punktualność!

10:00-11:30

Anka Herbut „Sprawdzone metody społecznego zachwaszczania” – pogadanka (przed Pałacem Nowym)

12:00

„The Dark Side of The Sun (vol. 5)” – doświadczenie (faza 2/kwiat i owoc); spotykamy się na tarasie Pałacu Starego- prosimy o punktualność!

14:00

Piotr Kumor/ Grupa Artystyczna Teatr T.C.R. „Osiedle X” – etiuda filmowa 30 min.

14:30-16:00

„W chaszczach antropocenu” – rozmowa z artystkami i gościniami Festiwalu: Magdą Jędrą, Alicją Wódecką i Katarzyną Roj (prowadzący: Stach Szabłowski) (Pałac Nowy, Sala Balowa)

16:15-17:45

Urszula Zajączkowska „Ruchy roślin: mowa wszechświata” – wykład performatywny (Pałac Nowy, Sala Balowa)

18:00

„The Dark Side of The Sun (vol. 5)” – doświadczenie (faza 3/spoczynek i letarg); spotykamy się na tarasie Pałacu Starego- prosimy o punktualność!

20:00

Daniel Rumiancew i Klara Bielawka „Barnskam” – performance (Pałac Nowy)

20:30-22:00

Diana Lelonek – przegląd filmów + rozmowa (prowadzący: Stach Szabłowski) (Pałac Nowy, Sala Balowa)

00:00

„The Dark Side of The Sun (vol. 5)” – doświadczenie (faza 4/starzenie się); spotykamy się na tarasie Pałacu Starego- prosimy o punktualność!

10.07

NIEDZIELA - Dzień czwarty

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy

8:30-9:00

Peter Alexander Grodzki „Czuły ogrodnik” – performance (park przed Pałacem Nowym)

11:30-12:30

Katarzyna Roj „Pole Regeneracji” – opowieść performatywna (Pałac Nowy, Sala Balowa)

13:00-14:00

Grzegorz Brzozowski „Ludzkie-pozaludzkie. Czy jesteśmy skazani na antropocentryzm?” – wykład (Pałac Nowy, Sala Balowa)

17:00

Joanna Rajkowska „Night Herons/Ślepowrony” – pokaz filmu 37,18’, po filmie spotkanie z Joanną Rajkowską i Krzysztofem Kozłowskim (Galeria Miejska bwa)

19:00

Andrew Dixon „Echa Drzew Przyszłości” – performance/Galeria Miejska bwa

Zamknięcie Festiwalu

8, 9 i 10 lipca w godz. 11.00-13.30 oraz 15.30-18.00 Agata Królak realizuje pracę ”Sekret” wykonując tatuaże (różne lokalizacje, indywidualne spotkania).
PARTNER GŁÓWNY
ORGANIZATOR
WSPÓŁORGANIZATOR
WSPÓŁFINANSOWANIE
WSPÓŁPRACA